Web 2013
 
 
 
 
KONTAKTY
 
V případě zájmu o účasti na akcích, jiné spolupráci nebo Vašich dotazů nás kontaktujte na níže uvedených e-mail adresách.
 
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEZVANÍ HOSTÉ

 

MENU

Diskografie / mp3

Texty

Historie

 Fotogalerie

 
Epilog
Nezvaní hosté? Není nutné ihned v prvotní fázi odsuzovat jejich počiny, byť se jedná o fázi trvající v podstatě jedno desetiletí. První pokusy zaznamenávané na magnetofonové pásky jsou nenávratně ztraceny, ať již vinou zubu času, nebo zcela úmyslně jejich tvůrci. Zde bychom se na malý okamžik pozastavili a položili si řečnickou otázku "jaký zvukový nosič je pro zachování zvuku ideální?" Je to magnetový pásek? Je to CD disk? Je to vinyl? Ponechme otázku nezodpovězenou a přejděme na důležitější téma, jakým je patřičné vykreslení atmosféry doby, v níž se Nezvaní Hosté pohybují. Věříme, že pokud nejste z Měsíce, z minulosti či budoucnosti, tak vám tento obraz není cizí. Pro přesnost si některé údaje připomeňme: - konec 20.století, pád řady totalitních režimů, otevření se "demokratické společnosti", rostoucí síla extremistických, xenofóbních, nacionalistických, rasistických a jiných ultrapravicových hnutí, znovuzrození lepší? komunistické strany, násilnické expanze různých fundamentalistických skupin, hrozba terorismu, globalizace planety, zadlužování se zemí 3.světa nejen vůči G-8, ovlivňování veřejného mínění pomocí medií jako je tisk, rozhlas, televize a reklama, jež vás masírují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nenapravitelné ekologické katastrofy jakými jsou havárie ropných tankerů, lovení zvířat ohrožených vyhynutím, kácení deštných pralesů, oteplování planety, jež je zapříčiněno znečištěním ovzduší, nové druhy smrtelných nemocí, odcizení se řady lidí vůči svému okolí kvůli osobnímu prospěchu, prospěch jednotlivce se stává důležitějším než prospěch společný... Poněkud katastrofický scénář doby, že? Na druhou stranu smysl pro čest, krásu, spravedlnost, pořádek, mír a lásku nevymizel zcela úplně. Řada lidí si je toho dobře vědoma a snaží se na problémy poukázat, snaží se je řešit s menším či větším úspěchem. Drží se i zuby nehty díky své víře. Mezi tyto SFÉRY VLIVŮ v neposlední řadě patří soukromé problémy. 
A i když jsou to události negativní, dokáží někdy dodat moc sil k pokračování na naší cestě. 
 
Přes všechny tyto překážky jedeme dál.
Nezvaní hosté

"Podstatný je, že to co dělaj, je pro ně zábavou, bez povinnosti se přizpůsobovat hlavnímu proudu, se svobodnou volbou od výběru témat až po hudební styl, který ovlivňuje zvukové doprovody jejich verbálních projevů. Osazenstvo tohoto uskupení je klasicky nestálé, povahově různorodé, kde každý jednotlivec má své konkrétní představy o tom, jak se realizovat. Přesto to není překážkou ve spolupráci, i když je zapotřebí větší tolerance. Díky tomu však vznikají nahrávky, které jsou  různorodé, osobité, prostě tak trošku jiné."
 

 

 

 

 
Guestbook

Kniha Hostů / klikni pro vstup

© Cussi Cuba      2012